שם קטגוריה

מדריך אנליזה גלובלית

מדריך אנליזה גלובלית תלת-ממדית ב-Revit

⬇️ להורדת קבצי המדריך לחצו כאן.


1. הקדמה ונתונים

מדריך זה מציג כיצד לבצע אנליזה לינארית למודל ב-Revit באמצעות SOFiSTiK Analysis + Design. במדריך זה נלמד בין היתר: הגדרת חתכים וחומרים עבור אלמנטים ב-Revit, התאמת מקדמים לתקן הישראלי, חישוב מודל אלמנטים סופיים וביצוע אנליזה בהתאם להגדרות מותאמות אישית.

לצורך הדוגמה, נשתמש במודל של בניין טיפוסי מתוך מדריך כולל לתכנון בניינים ברוויט ונתאים עבורו את כל ההגדרות לצורך אנליזה בהתאם לדרישותינו. הקבצים המצורפים כוללים:

 • מודל בניין ב-Autodesk Revit 2024.

מדריך זה הוא המשך ישיר של מדריך עומסים ותנאי שפה מתוך ה-Workflow המלא. יש ליצור מודל אנליטי למבנה לפני ביצוע השלבים המוצגים במדריך זה!

🔑 רישיון תומך: חבילות PROPREMULT


2. הגדרות ראשוניות

נתחיל בחלון “Project Settings” תחת לשונית “SOFiSTiK Analysis” כדי להגדיר את התקן (“Design Code“) הרצוי לחישוב. בדוגמה זו נבחר בתקן האירופאי.

הגדרות ראשוניות


3. הגדרות כלליות לאנליזה

כדי להתחיל באנליזה לינארית של המודל הגלובלי, נפתח מבט תלת-ממדי ונלחץ על “Start” תחת לשונית “SOFiSTiK Analysis“. כעת נפתח חלון עם 4 לשוניות כאשר הלשונית הראשונה היא עבור הגדרות כלליות (“General“). לשונית זו כוללת את ההגדרות הבאות:

 • Type of Generation” – יצירת רשת אלמנטים סופיים עבור כל האלמנטים המוצגים במבט או יצירת Sub-System.
 • Tasks to be performed” – הפעולות שיש לבצע בחישוב: ליצור את רשת האלמנטים הסופיים בלבד (“Generate Mesh“), להפעיל את העומסים הקיימים במבט (“Applied Loads“) ו/או לחשב את מצבי ההעמסה (“Analyze Load Cases“).
 • Loads” – אפשרות לחשב את המשקל העצמי ולשמור אותו במצב העמסה לבחירתנו.

הגדרות כלליות לאנליזה

❣️ שימו לב: יש ללחוץ על “Start” כאשר המבט הנוכחי ברוויט מכיל את כל האלמנטים האנליטיים הדרושים לחישוב. כך לדוגמה, אלמנטים נסתרים במבט לא יילקחו בחשבון באנליזה עם SOFiSTiK!


4. הגדרות גיאומטריה לאנליזה

נעבור ללשונית השנייה בחלון המכילה את הגדרות הגיאומטריה (“Geometry“) הבאות:

 • Tolerance for intersection of structural elements” – ערך מקסימלי לחיבור בין נקודות בקצוות האלמנטים הסופיים, ביניהם סטייה שלא עולה על ערך זה.
 • Geometry Cleanup” – אפשרות להתעלמות מפתחים קטנים באנליזה.
 • Numbering of Structural Elements” – אפשרות לקביעת המספור של אלמנטים קונסטרוקטיביים במסד הנתונים של SOFiSTiK.
 • Miscellaneous” – בחירה האם לייצא את הצירים והמפלסים מ-Revit לתצוגה גם ב-SOFiSTiK.

הגדרות גיאומטריה לאנליזה


5. הגדרות רשת לאנליזה

בלשונית השלישית באותו חלון נמצא את הגדרות רשת האלמנטים הסופיים (“Meshing“) הבאות:

 • Area element type” – אפשרות לבחירת סוג האלמנט הסופי: משולשי / ריבועי.
 • Maximum element size” – בחירה בין גודל אלמנטים סופיים מקסימלי המוגדר אוטומטית או ידנית.
 • Refinement” – אפשרות לעידון רשת האלמנטים הסופיים בקצוות ובפינות אלמנטים משטחיים. ראו דוגמה מטה.

הגדרות רשת לאנליזה

עידון רשת אלמנטים סופיים


6. הגדרות חישוב לאנליזה

לבסוף, בלשונית הרביעית בחלון מופיעים הגדרות האנליזה (“Analysis“) הבאות:

 • General” – בחירה בין אפשרויות החישוב של מצבי העמסה וקומבינציות שהוגדרו מראש.
 • Storey Properties” – אפשרות לחישוב מרכז מסה ומרכז כובד של קומות לאנליזות מתקדמות.

הגדרות חישוב לאנליזה


7. ביצוע אנליזה לינארית

בסיום בחירת כל ההגדרות לאנליזה, נלחץ על “Calculate” כדי להתחיל בביצוע את חישוב האנליזה כעת.

ביצוע אנליזה לינארית

⚠️ הערה: לחיצה על “OK” בטרם לחיצה על “Calculate” מאפשרת שמירת שינויים בחלון ההגדרות. במצב זה, במידה ומתקבלת שגיאה במהלך החישוב, ההגדרות לא יתאפסו.


8. הדמיית מודל

לאחר ביצוע האנליזה, מומלץ לבדוק את התנהגות המודל ע”י פתיחת הכלי “Visualization“. בחלון זה ניתן להבחין בקלות באי יציבות של המודל, בניתוקים בין אלמנטים, בבעיות ברשת האלמנטים הסופיים ולוודא התנהגות גלובלית נכונה של המודל ע”י הדמייתו תחת מצבי העמסה שונים.

הדמיית מודל


9. בדיקת בתוצאות

כדי לצפות בתוצאות ולבדוק את האנליזה בתוך רוויט, נלחץ על “Show Results” ונבחר מתוך האפשרויות הבאות כדי לקבל את התוצאות הרצויות:

 1. Result scope” – בחירת סוג התוצאות להצגה: כוחות פנימיים / שקיעות / שטחי זיון.
 2. Data source” – בחירת המודל שחושב, עבורו אנו מעוניינים בצפייה בתוצאות, מתוך כל המודלים שחושבו עבור פרויקט זה.
 3. Load case” – מצב העמסה עבורו דרושות תוצאות.
 4. Display pattern” – אפשרות לבחירת תבנית מוגדרת לתצוגת התוצאות.
 5. Optimize view” – התאמת הגדרות המבט לתצוגת תוצאות מיטבית.
 6. Show legends” – אפשרות להצגת מקרא תוצאות.
 7. Show FE mesh” – הצגת רשת האלמנטים הסופיים על גבי המודל במבט.
 8. Scaling” – שליטה על קנה המידה של התוצאות במבט.
 9. Result package” – שמירת התוצאות בחבילה.
 10. Results __” – בחירת התוצאה או התוצאות להצגה ע”י סימונם מתוך הרשימה.

לצורך הדוגמה, נציג את תוצאות הכוחות הציריים בעמודים (“Column Results” → “N“) ואת תוצאות הריאקציות בסמכים (“Display Forces” → “Fz“).

צפייה בתוצאות

⚠️ הערה: ניתן לערוך את הפונט, את גודל הטקסט ועוד הגדרות נוספות הקשורות לאופן תצוגת התוצאות, באמצעות סימון התוצאות ולחיצה על “Edit Style” ברוויט.


10. צפייה בדוחות

כדי לצפות בדוח מפורט המכיל את כל המידע הרלוונטי לאנליזה, נלחץ על “Report“. בחלון הדוח, נוכל לקרוא מידע לפי סדר חישובו באנליזה. מידע זה כולל: התקן לחישוב, פירוט חתכים של כל האלמנטים בפרויקט, פירוט החומרים הכולל עקומי מאמץ-עיבור, פירוט מיקום העומסים ופירוט מקדמי מצבי העמסה. בנוסף, ניתן להדפיס או לייצא לקובץ PDF את הדוח ולקרוא אודות שגיאות חישוב, במידה וקיימות.

צפייה בדוחות

⚠️ הערה: בעת קבלת שגיאה בחישוב, ע”י פתיחת הדוח, ניתן לקפוץ ישירות לשגיאה לקריאתה ע”י לחיצה על לחצן “Find Errors“.

❣️ שימו לב: יש ללחוץ על סמלוני הספרים עד קבלת ספר פתוח (“📖”) כדי לצפות בתוכנם. ללא פתיחתם, לא ניתן לקפוץ ישירות לשגיאות או להערות.


11. שיוך והגדרת חומרים

סופיסטיק מבצעת מיפוי אוטומטי של חומרים בהתאם לערך פרמטר החומר של האלמנטים ברוויט. ניתן לערוך את החומרים באופן ידני ע”י לחיצה על “Materials” תחת לשונית “SOFiSTiK Analysis“. עבור כל חומר ברוויט, ניתן לבחור את החומר המתאים בסופיסטיק מתוך הרשימה או לבצע את אחת הפעולות הבאות:

 1. לערוך את תכונות החומר.
 2. ליצור חומר חדש במסד הנתונים של SOFiSTiK.
 3. לבטל את שיוך החומר, דבר שיגרור שיוך חדש בפתיחה מחודשת של חלון החומרים.

שיוך והגדרת חומרים

⚠️ הערה: הפרמטר הנקרא ע”י SOFiSTiK לצורך מיפוי הבטון הוא “Concrete Compression“. בעת יצירת חומרים חדשים, מומלץ לערוך פרמטר זה לקבלת מיפוי מתאים בחלון “Materials” תחת לשונית “Manage“.

פרמטר מיפוי חומרים


12. עריכת חומר

ע”י לחיצה על הסמלון “✏️” בחלון “Materials” ניתן להיכנס לעריכת חומר מסוים. נבחר את סוג החומר (“Type“) המתאים מתוך רשימה ארוכה של חומרים הקיימים בתקן שהוגדר מראש ונסמן את הסיווג (“Classification“) המתאים, כגון בטון ב-30 או פלדה פ-500. לאחר מכן, ע”י סימון “✔️” ליד תכונות חומר, ניתן לערוך את ערכיהן וכך להתאימן לתקן הישראלי לדוגמה.

עריכת חומר

⚠️ הערה: סיווג הבטון בתקן האירופאי מציג שני ערכים, הראשון הוא חוזק של גליל והשני הוא חוזק של קובייה. יש לקחת זאת בחשבון בעת בחירת הסיווג המתאים. ❣️ שימו לב: כדי לעמוד בדרישות התקן הישראלי, יש לעדכן את תכונות החומר גם לאחר בחירת הסיווג הנכון! ראו טבלה 3.6 מתוך תקן ישראלי 466, חלק 1 להשוואה בין ערכי חוזק הבטון בתקנים השונים.

SI466 3.6


13. שיוך והגדרת חתכים

בדומה לחומרים, סופיסטיק מבצעת מיפוי אוטומטי גם של חתכים בהתאם לאלמנטים הממודלים ברוויט. ניתן לערוך את החתכים באופן ידני ע”י לחיצה על “Sections” תחת לשונית “SOFiSTiK Analysis“. עבור כל אלמנט רוויט, ניתן לבחור את החתך המתאים בסופיסטיק מתוך הרשימה או לבצע את אחת הפעולות הבאות:

 1. לערוך את תכונות החתך.
 2. ליצור חתך חדש במסד הנתונים של SOFiSTiK.
 3. לבטל את שיוך החתך, דבר שיגרור שיוך חדש בפתיחה מחודשת של חלון החתכים.

שיוך והגדרת חתכים

בעת יצירת חתך חדש, תפתח חלונית עם רשימה של חתכים שונים הניתנים להגדרה בסופיסטיק. כך לדוגמה, ניתן להגדיר קורה בעלת חתך T עבור אלמנטי קורה מלבנית שמודלו בפרויקט רוויט.

שיוך והגדרת חתכים

⚠️ הערה: הגדרות החתכים נשמרים בתיקיית SOFiSTiK במיקום שבו שמור המודל ולא בתוך קובץ ה-Revit.


14. עריכת חתך

ע”י לחיצה על הסמלון “✏️” בחלון “Sections” ניתן להיכנס לעריכת חתך מסוים. תכונות רבות ניתנות לעריכה בחלון זה כגון: שם החתך, מספרו, חומר, גיאומטריית החתך לרבות כל מידותיו (בהתאם לסוג החתך הנבחר בעת היצירה) ועוד. תכונות מסוימות משתנות בהתאם לסוג החתך. כך לדוגמה, ניתן לבחור האם להתחשב בדפורמציות גזירה ופיתול ולהגדיר את מידות מוטות הזיון בקורות מבטון מזוין.

עריכת חתך

⚠️ הערה: כדי לבטל את ההתחשבות בפיתול נבטל את הסימון על “Consideration of torsion“. באופן דומה, נתעלם מהשפעות דפורמציות גזירה ע”י ביטול הסימון “Consideration of shear deformations“.


15. חישוב חוזר

לאחר עריכת החומרים והחתכים, במידת הצורך, ניתן לחזור על התהליך ולבצע את האנליזה שוב. בסיום החישוב ובמידה ולא התקבלו שגיאות בחישוב, יתקבל המסך המוצג מטה.

חישוב חוזר


להורדת המודל של מדריך זה, לחצו על כפתור “קבצים” מטה.

לשאלות נפוצות
נשמח לסייע בכל נושא