שם קטגוריה

מדריך מידול אנליטי

מדריך מידול אנליטי ב-Revit

⬇️ להורדת קבצי המדריך לחצו כאן.

מדריך זה מחולק לשלושה חלקים בהתאם לשלבי ה-Workflow בעבודה עם AMG:

 • שלב 1: Prepare
 • שלב 2: Generate
 • שלב 3: Check

צפו בסרטון קצר המציג כיצד ליצור מודל אנליטי בקצרה ולעבור מיד לאנליזה באמצעות SOFiSTiK:

 


1. הקדמה ונתונים

מדריך זה מציג כיצד ליצור מודל אנליטי ברוויט מתוך מודל קונסטרוקטיבי באמצעות SOFiSTiK Analytical Model Generator או בקצרה AMG. מעבר למודל אנליטי ברוויט הוא שלב הכרחי במעבר למודל אלמנטים סופיים ולחישוב מודל המבנה. קבצי המודל מצורפים בכפתור מטה.

לצורך הדוגמה, נשתמש במודל של בניין אמיתי מתוך מדריך כולל לתכנון בניינים ברוויט וניצור את המודל האנליטי עבורו באופן אוטומטי ע”י AMG. הקבצים המצורפים כוללים:

 • מודל בניין ב-Autodesk Revit 2024.

Physical to Analytical Model

🔑 רישיון תומך: חבילות PROPREMULT

⚠️ הערה: רישיון AMG מאפשר עבודה עם תוכנית Autodesk Revit אחת פתוחה בלבד. במידה ומתקבלת הערה על היעדר רישיון, יש לסגור את כל תוכניות רוויט הפתוחות ולהפעיל את התוכנה מחדש.


2. בחירת מבט ליצירת מודל אנליטי

כדי ליצור מודל אנליטי באמצעות AMG, יש לבחור תחילה במבט הנדסי תלת ממדי המכיל אל האלמנטים הקונסטרוקטיביים אותם אנו מעוניינים להמיר לאנליטיים. לצורך הדוגמה, נשתמש במבט ברירת המחדל בשם {3D}.

בחירת מבט ליצירת מודל אנליטי


3. פתיחת סרגל AMG

כדי לפתוח את אשף AMG, נלחץ על הכפתור “Show” בפאנל “SOFiSTiK AMG” תחת לשונית “Analyze“. כעת מופיע סרגל בצד המסך בשם “SOFiSTiK: Analytical Model Generator” בדומה לסרגל ניווט הפרויקט המכיל את רשימת המבטים הזמינים.

פתיחת סרגל AMG


 

שלב 1: Prepare


4.1. פתיחת שלב הכנת המודל

ע”י לחיצה על “Open” בשלב “Prepare” נוכל לבחור באלמנטים הפיזיים עבורם נרצה ליצור אלמנטים אנליטיים משויכים (“Associated“). כברירת מחדל, כל האלמנטים הפיזיים מושבתים (“Disabled“) ומסומנים בצבע צהוב בהתאמה.

פתיחת שלב הכנת המודל


4.2. בחירה/סינון אלמנטים ידנית

כאשר בוחרים אלמנטים במבט, הסרגל בשם “SOFiSTiK: Analytical Model Generator” משתנה בהתאם כך שניתן לסמן ידנית את האלמנטים שנרצה ליצור עבורם אלמנטים אנליטיים ע”י לחיצה על “Enabled“. האלמנטים “המופעלים” יסומנו בצבע אפור בהתאם. בשלב הבא נראה כיצד לייעל את הסימון באופן אוטומטי.

בחירה/סינון אלמנטים ידנית

⚠️ הערה: ניתן לבחור אם המבט יציג את סימון האלמנטים באופן גרפי ע”י סימון “Visualization” ולשלוט על סוג התצוגה כדלקמן:

 • צביעת אלמנטים מושבתים בלבד ע”י בחירה באפשרות “Highlight Disabled Elements“.
 • בידוד אלמנטים מושבתים והסתרת אלמנטים מופעלים ע”י בחירה באפשרות “Isolate Disabled Elements“.
 • בידוד אלמנטים מופעלים והסתרת אלמנטים מושבתים ע”י בחירה באפשרות “Isolate Enabled Elements“.

4.3. הגדרות סינון אלמנטים אוטומטית

ישנם אלמנטים פיזיים שלא נרצה ליצור עבורם אלמנטים אנליטיים, כדוגמת קירות דקים מדי (לא קונסטרוקטיביים). ע”י לחיצה על הסמלון ⚙️ ניתן להגדיר את הסימון באופן אוטומטי לפי ערכי סף מותאמים מראש תחת לשונית “Physical Elements Filters“.

בדוגמה שלנו, במידה ונרצה לסנן באופן אוטומטי קירות הדקים מ-10 ס”מ, נשנה את הערך “Minimum Thickness” תחת “Walls” ל-10 (במידה ויחידות האורך מוגדרות בסנטימטרים).

הגדרות סינון אלמנטים פיזיים

⚠️ הערה: יש לשים לב כי יחידות המידה של הערכים בהגדרות AMG הן לפי יחידות הפרויקט “Project Units” בהגדרות של Autodesk Revit והם משתנים בהתאם.


4.4. אישור הגדרות ושמירתן כתבנית

בסיום עריכת הגדרות AMG (ניתן לחילופין להישאר עם הגדרות ברירת המחדל), יש ללחוץ על “OK” כדי לאשר את השינויים ונתבקש לתת שם לתבנית ההגדרות החדשה.

אישור הגדרות ושמירתן כתבנית

⚠️ הערה: ניתן לקבל הסבר נוסף אודות האפשרויות השונות בהגדרות AMG ע”י ריחוף עם העכבר מעליהן. בעת הריחוף תפתח חלונית עם הסבר קצר. להסבר מפורט אף יותר יש ללחוץ על הקישור “Online Documentation” בתחתית חלון ההגדרות.


4.5. הרצת סינון אוטומטי

כעת ניתן לבצע את סינון האלמנטים באופן אוטומטי ע”י לחיצה על כפתור “Run” לאחר שבחרנו בתבנית ההגדרות המתאימה לנו בתפריט “Configuration“. עבור אלמנטים המסומנים בצבע צהוב לא ייווצרו אלמנטים אנליטיים בשלב הבא.

הרצת סינון אוטומטי

⚠️ הערה: כדי לאפס את הסינון, נלחץ על “Reset“. כפתור זה יסמן את כל האלמנטים המופיעים במבט כ-“Disabled“.


 

שלב 2: Generate


5.1. פתיחת שלב יצירת המודל האנליטי

בשלב הבא, ניצור את האלמנטים האנליטיים ע”י שימוש באלגוריתם האופטימיזציה המתקדם של SOFiSTiK. נפתח את השלב ע”י לחיצה על “Open” בתפריט “Generate“.

פתיחת שלב יצירת המודל האנליטי

⚠️ הערה: בדומה לשלב ה-“Prepare“, ניתן לשלוט בתצוגת המבט ע”י סימון “Visualization” ולבחור את סוג התצוגה הדרוש: אלמנטים פיזיים (“Physical Mode“) או אלמנטים אנליטיים (“Analytical Mode“).


5.2. הגדרות יצירת אלמנטים אנליטיים

גם בשלב זה קיימות מגוון אפשרויות להתאמה אישית בהתאם לצרכים ושיקול דעת הנדסיים. ניתן לפתוח את ההגדרות ע”י לחיצה על הסמלון ⚙️. הלשוניות הרלוונטיות לשלב ה-“Generate” הן “Analytical Elements Alignment” ו-“Analytical Elements Geometry“.

Generate Step Configurations

✅ דוגמה: ניתן להתעלם מפתחים קטנים בתקרות ע”י שינוי הערך של “Remove Openings smaller than“, וניתן להגדיר ערך סף עבור יחס החתך של עמודים ליצירת משטחים אנליטיים (“Panels“) במקום קווים אנליטיים (“Members“) במקרה של עמודים רחבים.


5.3. הרצת האלגוריתם ליצירת מודל אנליטי

כדי ליצור את המודל האנליטי לפי ההגדרות המותאמות אישית, נבחר בתבנית המתאימה בתפריט “Configuration” ונלחץ על כפתור “Run“. אלגוריתם האופטימיזציה ירוץ ובסיום התהליך יתקבל מודל אנליטי גלובלי.

הרצת האלגוריתם ליצירת מודל אנליטי

⚠️ הערה: ניתן לשמור את תצוגת המבט של SOFiSTiK כמבט חדש בפרויקט ע”י לחיצה על “Save View“.


 

שלב 3: Check


6.1. פתיחת שלב בדיקת המודל האנליטי

כבר בסיום שלב “Generate” ניתן להמשיך לאנליזת FEM אך מומלץ לבדוק את איכות המודל האנליטי. בנוסף, שלב זה מאפשר מעקב אחר שינויים שבוצעו במודל הפיזי אשר לא עודכנו במודל האנליטי. לצורך הבדיקה נפתח את השלב ע”י לחיצה על “Open” בתפריט “Check“.

קיימים שני סוגי בדיקות:

 • בדיקת תיאום למודל הפיזי (“Coordination Checks“) – בדיקה של חוסר התאמה של גיאומטריה ופרמטרים נוספים בין אלמנטים אנליטיים לאלמנטים פיזיים.
 • בדיקת איכות המודל האנליטי (“Analytical Quality Checks“) – בדיקה של חוסר התאמה גיאומטרית בחיבור בין האלמנטים האנליטיים השונים.

פתיחת שלב בדיקת המודל האנליטי


6.2. הגדרות בדיקת המודל האנליטי

ע”י לחיצה על הסמלון ⚙️ נוכל לשנות את הגדרות ברירת המחדל לבדיקות של המודל האנליטי תחת לשונית “Checks“. כך לדוגמה, ניתן להחליט אילו בדיקות תיאום (“Coordination Checks“) לבצע ולהגדיר את ערכי הסף להתראה בדוח בעת קיומן של בעיות חיבור (“Connection Tolerance“) וקרבה לקצוות (“Edge Proximity Tolerance“) של אלמנטים אנליטיים.

הגדרות בדיקת המודל האנליטי


6.3. בדיקת תיאום למודל הפיזי

כדי לבצע בדיקת תיאום בין המודל האנליטי למודל הפיזי, נבחר בתבנית ההגדרות שערכנו ובאפשרות “Coordination Checks“, ולאחר מכן נלחץ על “Run” להרצת הבדיקה. להצגת בעיות התיאום, ניתן להשתמש בכלי ה-“Visualization” ולסמן באדום אלמנטים שנמצאו בהם בעיות ע”י בחירת “Highlight Coordination Issues” או לבודד את כל האלמנטים הבעייתיים ע”י בחירת “Isolate Coordination Issues“.

בדיקת תיאום למודל הפיזי

⚠️ הערה: לפירוט הבעיות ולבידוד פרטני ואיכותי, מומלץ לפתוח דוח בדיקות ע”י לחיצה על “Show Report” ולצפות בלשונית המתאימה בשם “Coordination“.


6.4. בדיקת איכות המודל האנליטי

כדי לבצע בדיקת איכות עבור המודל האנליטי, נבחר בתבנית ההגדרות שערכנו ובאפשרות “Analytical Quality Checks“, ולאחר מכן נלחץ על “Run” להרצת הבדיקה. להצגת בעיות התיאום, ניתן להשתמש בכלי ה-“Visualization” ולסמן באדום אלמנטים שנמצאו בהם בעיות ע”י בחירת “Highlight Analytical Quality Issues” או לבודד את כל האלמנטים הבעייתיים ע”י בחירת “Isolate Analytical Quality Issues“.

בדיקת איכות המודל האנליטי

⚠️ הערה: לפירוט הבעיות ולבידוד פרטני ואיכותי, מומלץ לפתוח דוח בדיקות ע”י לחיצה על “Show Report” ולצפות בלשונית המתאימה בשם “Analytical Quality“.


6.5. תצוגת דוח בדיקות

להלן הסבר על המידע המוצג בדוח ועל האפשרויות לשליטה על התצוגה במבט בהתאם:

 1. בטבלה מוצגים רשימת הבעיות הפוטנציאליות העולות מתוך הבדיקות. המידע כולל את המספר הסידורי של האלמנטים ברוויט (“Id“), תיאור הבעיה (“Description“) ובמקרה של בדיקות תיאום גם קטגוריית האלמנט הפיזי וסוג הבעיה (“Association/Parameters/Geometry“).
 2. Information – בחלק זה מוצג מידע כללי וכמותי לגבי הבדיקה שבוצעה לאחרונה. מידע זה כולל את זמן הרצת הבדיקה, מספר האלמנטים המוצגים במבט, מספר האלמנטים שנבדקו ואת מספר הבעיות לפי סוגן.Utilities – חלק זה מאפשר פעולות בעת הצגת הדוחות המתחלקות לשני חלקים:
 3. רענון מבט מיידי – בעת סימון אחד או יותר מהאפשרויות של בחירה (“Select“), סימון (“Show“) ובידוד (“Isolate“) מיידיים, כל לחיצה על שורה בטבלה תבצע את הפעולה באופן מיידי. כלי זה שימושי במעבר מהיר על כמות גדולה של בעיות.
 4. כפתורים – קיימת האפשרות לסמן (“Show“) ולבודד (“Isolate“) בדומה לפעולות המיידיות אך אלו מתעדכנות במבט רק בעת לחיצה על הכפתור. כמו כן, קיימים שני כפתורים נוספים: האחד לאיפוס תצוגת בידוד האלמנטים במבט הפעיל (“Reset Isolate“) והשני לעדכון המידע בדוח לפי כמות האלמנטים המוצגים במבט הפעיל (“Update“).

מומלץ לעבור על ההערות שנמצאו ולתקנם באופן ידני במידת הצורך. בסיום התיקונים, נריץ שוב את הבדיקה כדי לוודא שהדברים אכן תוקנו וניתן להמשיך לאנליזה באמצעות SOFiSTiK.

תצוגת דוח בדיקות

⚠️ הערה: בסיום יצירת המודל האנליטי, מומלץ לסגור את השלבים הפתוחים באשף AMG ע”י לחיצה על כפתור “Close” כדי לצאת מתצוגת המבט של SOFiSTiK ולחזור להגדרות המבט שהוגדרו ע”י המשתמש.


לדוקומנטציה המלאה של SOFiSTiK Analytical Model Generator באתר סופיסטיק העולמית לחצו כאן. להורדת המודל של מדריך זה, לחצו על כפתור “קבצים” מטה.

לשאלות נפוצות
נשמח לסייע בכל נושא