3D FEM Ultimate

החבילה ברמה הגבוהה ביותר להנדסת מבנים

חבילות 3D FEM Ultimate ו-3D FEM Ultimate 50 מספקות את כל הכלים לאנליזת מבנים מודרנית בהנדסה אזרחית ובתכנון גשרים. מעבר ליכולת הקלט הגרפי מ-AutoCAD באמצעות SOFiPLUS, ניתן להשתמש בציר פרמטרי המאפשר הגדרת חתך מכל סוג. השימוש באלמנטי קורות דרוכות לצד תכן להרס ולשירות ובדיקות מאמצים, מציעים יכולת של אנליזת פרויקטים של בטון דרוך ומערכות מרוכבות. אנליזה לא לינארית גיאומטרית מלאה (תאוריה מסדר 3) מאפשרת חישובי כבלים וקריסת מבני קליפה. חישוב עומסי תנועה בשיטת קווי השפעה וספרייה גדולה של עומסי כביש ומסילות, זמין גם כן למשתמש. טכנולוגיות SOFiSTiK מתקדמות כגון DYNA לאנליזה דינאמית ו-HASE להדמיית מוצקים ניתנות לבחירת המשתמש.

החבילה 3D FEM Ultimate 50 כוללת את כל התכונות של החבילה 3D FEM Ultimate אך עם הגבלה לגודל פרויקט מרבי של 50x50x20 מ’.

➕ ניתן להוסיף לחבילה זו את חבילת Dynamic Analysis בעת הרכישה.

לקבלת הצעת מחיר
נשמח לסייע בכל נושא