BIM

Building Information Modeling

 

מתודולוגיה המגדירה מחדש את אופן שיתוף הפעולה בין מהנדסים, אדריכלים, מנהלים ושאר היועצים באמצעות מודל תלת ממדי המאפשר שפה משותפת מפורטת ואינטראקטיבית.

 

BIM מאפשר המחשה דיגיטלית של תהליך הבניה, כאשר בבסיס עומד מודל תלת ממדי מתקדם, המציג באופן וירטואלי את כל האלמנטים, הרכיבים והשלבים המשמשים לבנייה ע"פ המתדולוגיות המתקדמות בעולם.

 

SOFiSTiK מפתחת מוצרים המבוססים על Autodesk-Revit , שיתוף פעולה זה, מקנה למהנדסי מבנים אפשרות לניצול הפוטנציאל הגלום בעולם ה BIM, בדגש לתכן ההנדסי והפקת תכניות מפורטות לביצוע.

אפליקציות SOFiSTiK ייעודיות למהנדסי מבנים ב Revit

SOFiSTiK Analysis + Design for Revit

אנליזה ותכנון באמצעות Revit

אפליקציה התומכת בהליך עבודה שלם (Workflow) למהנדסי מבנים באמצעות Revit, הכוללת את מידול המבנה, ההטרחות, תנאי השפה, פתרון המבנה בשיטת אלמנטים סופיים ע"פ קומבינציות עומסים שונות ומפורטות ותכנון אלמנטים כגון עמוד-קורה ותקרה.

כלי זה תומך באופן מלא בעבודה בענן Autodesk BIM 360.

ניתן לצפות ב-Webinar (סמינר מוקלט), בנושא

Analysis and Design באמצעות Revit, בלינק זה.

למידע נוסף ולהורדת גרסה מלא ל-30 יום

SOFiSTiK Bridge Modeler

תכנון גשרים

אפליקציית BIM לתכנון ומידול גשרים. תכנון פרמטרי מבוסס מודל, המאפשר בחינת חלופות וגמישות רבה בתהליך התכנון המאפשרים הפחתת עלויות וקיצור זמן התכנון.

האפליקציה מכילה את התכנה עצמה וכן חבילת תוכן הכוללת משפחות גנריות למידול רכיבי הגשר השונים, אותן ניתן לערוך בקלות או ליצור חדשות על מנת לעמוד בסטנדרטים המקומיים.

ניתן לצפות ב-Webinar (סמינר מוקלט), בנושא, בלינק זה.

למידע נוסף ולהורדת גרסה מלא ל-30 יום

SOFiSTiK Reinforcement Detailing (RCD)

הפקת תוכניות זיון באמצעות Revit

כלי נהדר ושימושי להפקת תכניות ורשימות זיון מפורטות מתוך מודלים תלת ממדיים ב Autodesk Revit.

כולל כלי מידול ואוטומציה המסייעים בתהליך הפקת תכניות הזיון.

למידע נוסף ולהורדת גרסה מלאה ל-30 יום

SOFiSTiK Reinforcement Generation (RCG)

מידול מוטות זיון באמצעות Revit

כלי למידול מוטות ברזל זיון תלת מימדים ב-Autodesk Revit מבוסס תוצאות אנליזה. ניתן לשנות ולהגדיר העדפות והגדרות באופן מפורט, כך שיתאימו לסטנדרטים הנדרשים.

למידע נוסף ולהורדת גרסה מלאה ל-30 יום