Civil 3D

אוטודסק Civil 3D היא תוכנת הנדסה אזרחית המיועדת למדידה, תכנון, אנליזה ופירוט של פרויקטי תשתית אזרחיים. היא מציעה פתרון מקיף לפרויקטים של פיתוח כבישים, מסילות רכבת, אתרים וקרקעות, ומספקת כלים למדידות, תכנון אתר והדמייה. התוכנה מציעה תכונות רבות כגון: מידול פני השטח, תכן ניקוז, רשתות צנרת, ענני נקודות ועוד. Civil 3D משמשת מהנדסיים אזרחיים, מודדים וקבלנים על מנת לייעל את זרימות העבודה ולשפר את שיתוף הפעולה בפרויקטים.

 

הערה: מוצר זה נמכר כבאנדל יחד עם מוצר סופיסטיק תואם.

לקבלת הצעת מחיר
נשמח לסייע בכל נושא