Rhinoceros Interface

ממשק המידול התלת-ממדי של Rhinoceros וממשק התכנות הויזואלי Grasshopper מאפשרים הגדרת מודלי אנליזה פרמטריים לחלוטין מכל צורה גיאומטרית שהיא. בשילוב עם יכולות יצירת הרשת (mesh) העוצמתית של SOFiSTiK, ממשקי Rhino ו-Grasshopper הם תוספת מצוינת לניתוח גיאומטריות תלת-ממדיות מורכבות. ממשק SOFiSTiK עבור Rhinoceros נותן גישה למכלול כלים מקיפים לניתוח מבנים תוך התממשקות עם תזרימי עבודה מוכרים. כך לדוגמה, Rhino 7 המתממשק עם Autodesk Revit מאפשר העברת מודל ועבודה עם SOFiSTiK במגוון תחומים כמו אנליזה, הצגת תוצאות ופירוט זיון.

לקבלת הצעת מחיר
נשמח לסייע בכל נושא